Mostres amb el Block 2, Graella de 2 items amb text

Aquest block permet un ampli ventall de possiblitats. Només el camp imatge és obligatori, i es pot posar una imatge o un picto de la web de Font awesome. Tots els camps que no s'omplin no es visualitzaran. Es pot escollir si vols un contorn al voltant de la imatge o del picto, la imatge rodona amb o sense vores, pictos amb o sense vores... S'aconsella sempre utilitzar els camps de Títol i descripció curta ja que són paràmetres importants per al posicionament SEO. Permet afegir opcionalment un Link a una pàgina diferent de la mateixa web, a pàgines externes, fitxers o documents....

Exemples amb imatges

Opció imatge sense efectes (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense cap efecte. Les imatges utilitzades poden variar segons el cas, sempre que les dos de costat siguin iguals.

Opció imatge sense efectes (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense cap efecte. Les imatges utilitzades poden variar segons el cas, sempre que les dos de costat siguin iguals.

Opció imatge sense vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, amb l'opció viores activada.

Opció imatge sense vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, amb l'opció viores activada.

Opció amb forma rodona (h2)

En este ejemplo se ha utilizado una imagen y se ha elegido la opción "Imagen Redonda". És molt important triar imatges cuadrades.

Opció amb forma rodona (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb l'opció "imatge rodona". És molt important triar una imatge cuadrada.

Opció rodona i vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges i s'ha escollit l'opció "amb vores" i "rodona". En aquest cas les imatges han de ser cuadrades.

Opció rodona i vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges i s'ha escollit l'opció "amb vores" i "rodona". En aquest cas les imatges han de ser cuadrades.

Exemples amb pictos

Amb vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos de la web de Font Awesome, amb l'opció vores activada. El color de fons s'activa per defecte.

Amb vores (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos de la web de Font Awesome, amb l'opció vores activada. El color de fons s'activa per defecte.

Picto sense efectes (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos de la web de font Awesome, al utilitzar pictos l'opció per defecte es amb color de fons.

Picto sense efectes (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos de la web de font Awesome, al utilitzar pictos l'opció per defecte es amb color de fons.

Opció sense color de fons (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.

Opció sense color de fons (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.