Block 2-4, Graella de 4 items amb text

Aquest block permet un ampli ventall de possiblitats. Només el camp imatge és obligatori, i es pot posar una imatge o un picto de la web de la web de Font awesome. Tots els camps que no s'omplin no es visualitzaran. Es pot escollir si vols un contorn al voltant de la imatge o del picto. S'aconsella sempre utilitzar els camps de Títol i descripció curta ja que són paràmetres importants per al posicionament SEO. Permet afegir opcionalment un Link a una pàgina diferent de la mateixa web o en una finestra nova.

 

EXEMPLES:

Exemple amb imatges i sense vores

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, sense vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Exemple amb imatges i vores

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, i amb l'opció vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, i amb l'opció vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, i amb l'opció vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb imatges, i amb l'opció vores. Les imatges utilitzades en els mateixos blocs han de ser de les mateixes dimensions.

Exemple amb pictos

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores.

Exemple amb pictos i vores

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, amb vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, amb vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, amb vores.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, amb vores.

Exemple amb pictos sense vores i fons

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.

Títol (h2)

Aquest exemple s'ha fet amb pictos, sense vores i sense fons.