Block 8, Títol o eslógan

Aquest block permet afegir un títol o un eslogan en el contingut. El títol és H2 per defecte, però es pot escollir si voleu que sigui H1 per millor el posicionament SEO. El text apreixerà centrat a la pantalla.

Exemple de Títol (H1 o H2)